Gestaltningsuppdrag för markyta utomhus vid St Görans sjukhus

Beskrivning – Reses

Magnus Nordstrands bidrag till konstuppdraget vid St Görans sjukhus är den 3-7 meter höga skulpturen Reses. Den är tillverkad av sträckmetall i rostfritt stål, ett hållbart och underhållsfritt material.

Verket består av två kroppar, en yttre och en inre, som färgsätts i samråd med projektledare från kulturförvaltningen och byggprojektet. Verket kommer att vara upplyst underifrån, vilket skapar en nästan hologramlik effekt. Reses blir ett samspel mellan betraktaren och verket då betraktarens position och rörelse påverkar hur verket uppfattas. Tack vare skalbarheten i både konstruktion och design kan verkets höjd anpassas för att kunna beskådas från de olika våningsplanen.

Bilderna nedan är av två prototyper framtagna för det specifika gestaltningsuppdraget.

För mer information vänligen kontakta konstnären, Magnus Nordstrand.

Mer info om gestaltningsuppdraget finns här: https://www.kultur.sll.se/stgoran_markmalning